CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÀ NỘI

Điện thoại: 0436461372 - fax: 046461373 

Mã số thuế: 01.04.267 167

Tài khoản ngân hàng: 1500.201.071.171 tại Agribank- Chi nhánh Hà Nội

Email:hanufood@gmail.com   - Website: www.hanufood.com

 

 

Thong ke