CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÀ NỘI 

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1, Ông Phạm Năng Phong – Chủ tịch (Mobile: 0988.360.129)

2, Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên (Mobile: 0976.876.059)

3, Bà Nguyễn Lệ Thủy - Ủy viên ( Mobile: 0987.916.899)

 

  • BAN ĐIỀU HÀNH

1, Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty

2, Bà Lương Ngọc Thanh – Phó Giám đốc

 

     * CÁC ĐƠN VỊ, PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

1, Phòng Xuất nhập khẩu: Trưởng phòng Vũ Hoàng Đại

2, Phòng kinh doanh siêu thị và phân phối nội thị: Trưởng phòng Đào Vân Anh

3, Phòng phân phối các tỉnh Miền Bắc: Q.Trưởng phòng Đoàn Việt Dũng

4, Phòng Kế toán tài chính: Kế toán trưởng Nguyễn Thu Hường

5, Phòng Marketing và đối ngoại

6, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

7, Trung tâm giao vận và điều phối hàng hóa 

8, Cụm kho Hanufood  - Ngõ 685 Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

9, Công ty cổ phần Muối và TM Hải Hậu - Khu 4B, TT Cồn, huyện Hải Hậu, Nam Định

10, Nhà máy Visaco - Khu C, KCN Lễ Môn, P.Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

11, Trung tâm phân phối Miền Trung - Số 4, Lê Thánh Tông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

12, Chi nhánh phân phối Sài Gòn - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

......

 

 

                              ​

 

 

Thong ke